همه چیز تموم شد...

تقديم به تنها كسي كه در تنهايي ترين روز تنهاييم تنهام گذاشت

کاش نديده بودمت
[ دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391 ] [ 1:45 ] [ Angel ] [ ]

تو عشق منی

 

 

 

جـــایـــی بـایــــد باشـــــد

غــیــر از ایــــن کـــنــج تـــنــهـــایـــی !


تــــا آدمــــ گــــاهـــی آنــــجـــا جــــان بــــدهــــــد !

مــثــــلا "آغـــــوش" تـــــــو !


جـــــان مـــیـــدهد بــرای جــــــــــان دادن ...

 

 

 

 

من عاشق این سوالم:

                                   من کجای زندگیتم ؟          

                      بعد طرف بگه : دیووووونه تو خودِ زندگیمی

 

 

 

 

 

[ سه شنبه شانزدهم آبان 1391 ] [ 0:40 ] [ Angel ] [ ]

یکــ ، دو ، ســـه ، چـهار و ... را شمــردم تــک تــک

آهسـتـه بــه دنبــال تــو رفتـم بـا شـــكــ

وقتــی بـزرگتــر شــدم فهمیــدم

تمرین جداییســـت بـــازی ِقایم موشکــــ ...!!!

 

 

 

 

 

برای دوباره آمدنش دعا نکن . . . شاید وقتی آمد . . . همانی نباشد که رفته بود .

 

 

 

 

[ سه شنبه هجدهم مهر 1391 ] [ 0:52 ] [ Angel ] [ ]

 

جـــــدا که شدیم…

هر دو به یک احســـاس رسیدیم

تو به “فراغـــــــــــت”

من به “فراقــــــــــــت”

یک حرف که مهم نیست….

 

bsq1ut3lrrck0e61v2z.jpg
 
 

من غرورم را به راحتی به دست نیاورده ام

که هر وقت دلت خواست خردش کنی…!!!


غرور من اگر بشکند…


با تیکه هایش شاهرگ زندگی تو را نیز خواهد زد…

 

 

 

 

[ جمعه سی و یکم شهریور 1391 ] [ 22:41 ] [ Angel ] [ ]

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی
کسـی زیــر ایـن گنــبد کبــود
انتظــارت را میـکشـــــد
چــه شیــــــرین اســـــت
طعــم پیامکی کــه میگـــوید
:
" کجایـی" ..
...

 

忧郁的眼泪心情个性图

[ دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 ] [ 2:19 ] [ Angel ] [ ]

من کسی رو دارم که

 
من کسی رو دارم که
 توی بهار که زنگ بزنم بدون هیچ دلیل ..
بگم: میای بریم زیر این رگبار و هوای خوش قدم بزنیم؟ در جوابم فقط بگه: نیم ساعت دیگه کجا باشم...
توی تابستون که زنگ بزنم بدون هیچ دلیل ..
بگم: میای بریم خیابون ولیعصر از ونک تا هر جا شد قدم بزنیم؟
در جوابم فقط بگه: ناهار اونجایی که من میگم...

توی پاییز زنگ بزنم بدون هیچ دلیل ..
بگم: میای صدای ناله ی برگای سعدآباد رو در بیاریم خش خش صدا بدن؟
در جوابم فقط بگه: دوربینـتم بیار...
توی زمستون زنگ بزنم بدون هیچ دلیل ..
بگم چنارای ولیعصر منتظرن با یه عالمه برف، بعد با تردید بپرسم: میای که؟
در جوابم بدون مکث بگه : یه جفت دستکش میارم فقط . یه لنگه من یه لنگه تو...
سر اینکه دستای گره شدمون توی جیب کی باشه بعدا تصمیم میگیریم...
 
 
 
 
 
[ دوشنبه بیست و هفتم شهریور 1391 ] [ 2:18 ] [ Angel ] [ ]

 

تـــقصــ ــیـر خــ ـودمونــه

بعــضـ ــی هـ ـا عــ ـددی نبــ ـــودنـد

ومـا آنــ ــهـا را بــــه تـوان رسانـدیــم

[ چهارشنبه یکم شهریور 1391 ] [ 0:24 ] [ Angel ] [ ]

حالا تو هی بیا بگو مرد‌ها پررو می‌شوند...
زن باید سنگین
و رنگین باشد
باید بیایند منت بکشند و...

من می‌گویم زن اگــــــر زن باشد
باید بشود روی عــــاشقیش حساب کرد
که باید عاشقی کردن بلد باشد
که جـــــــــا نزند
جا نماند
جا نگذارد.

هی فکر نکند به این چیزهایی که
عمری در گوشش خوانده‌اند که زن ناز و مرد نیاز.
که بداند، مرد هم آدم است دیگر
گـاهی باید لوسش کرد
گاهی باید نـازش را کشید
و گــاهی باید به پایش صبر کرد...

حتی من می‌گویم زن اگر زن باشد از دوستت دارم گفتن نمی‌ترسد.
تو می‌گویی خوش به حال زنی که عــاشق مردی نباشد،
بگذار دنبالت بدوند.
و من نمی‌فهمم اینکه داری ازش حرف می‌زنی زندگــی است
یا مسابقه اسب دوانی.

و من نمی‌فهمم چرا هیچ کس برنمی دارد بنویسد از مردهــا...
از چشم‌ها و شــانه‌ها و دستهایشــان
از آغوششان
از عطر تنشـان،
از صدایشــان...
پررو می‌شوند؟
خب بشوند.
مگر خود ما با هر دوستت دارمی تا آسمـان نرفته‌ایم؟
مگر ما به اتکــاء همین دست‌ها
همین نگاه‌ها
همین آغوشهـا، در بزنگاههای زندگی
سرِپا نمانده‌ایم؟...

من راز این دوست داشتنهای پنهـانی را نمی‌فهمم.
من نمی‌فهمم زن بودن
با سنگین رنگین بودن
با سکوت
با انفعال چه ارتباطی دارد؟!؟

من بلد نیستم در سـایه، دوست داشته باشم
من می‌خواهم خواستنم گوش فلک را کر کند.
من می‌خواهم
مَردَم
حتی اگر مردِ من هم نبود
دلش غنج بزند ازاینکه
بداندجایی زنـــی دوستش دارد....

 

 

[ چهارشنبه بیست و چهارم خرداد 1391 ] [ 0:46 ] [ Angel ] [ ]

 

خسته ام؛

نه اينکه کوه کنده باشم

نه

دل کنده ام‎...

 

 

 

 

 

 

میدانی


دلتنگی

عین آتش زیر خاکستر است

گاهی فکر میکنی تمام شده

اما یک دفعه

......همه وجودت را آتش میزند

 

 

 

 

ساعت از نیمه شب گذشته...


و من به این می اندیشم...

اگر عشق کاری که با من کرد با تو می کرد...

چند روز دوام می اوردی

 

 

 

 

پنجره ، وا می شود ...

پنجره ، بسته می شود ...

پنجره ؛ وابسته می شود...!

 

 

[ چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت 1391 ] [ 3:51 ] [ Angel ] [ ]

 

نگران اشک‌هایم نباش !


از لبخندم بترس


که معنایش اشک‌های فردای توست…………!

 

 

وقتی می گویی دوستت ندارم سکوت می کنم

نه این که ناراحت نباشم

سکوت می کنم تا تو از شنیدن صدایم نرنجی

 

 

 

ايـن‌ْ جـآ هـآےخـَالـے کِهـ  نـبـَودنـت رآ

به رُخـمــ  مـ
ے کِـشَـنـد


چِـه مـے دآنـنَـد . .


فَـرهـآدت شُـده اَمــ  ، بـا تـمَآمــ  زنـَآنـگـےاَمــ


و چِـه شَـب هآ کـِه


خـواب ِ شـيـريـنـَت را نـمـے
بـيـنـَمــ 

 

 

 

حــ ــَ ـــ ـــ ـ ـــ ــ ـــ ـــَـراج گُذآشتِه اَمـــ

شآعرآنِهـ  هایے کِهـ  فقَطـ  برَاے تُو دوختِه اَمــ

عیِـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـد دارَد میرِسد

هوآےخَرید نَدآرے؟؟!!!

 

 

 

 

در هَمینـ  حَوالیـ ــ کَسـ ـانیـ   هَستَنـ ـ د کِهـ  تا دیـ ـ رُوز  میـ ــ ـگُفتَنــد

 ***

    بِدونـِ ــ تُو حَـ ـتی نَفَسـ ـ   هَمــ  نِمیتـ َــوانــ ـ  کِشـ ـید...

                    اَمـ ـ ـآ اِمـ ـرُوز دَر آغـ ــوشـِ ــ دیگَریـ ـ  نَفَسـ ـ نَفَســ  میــ ـزَنَنَـ ـ ـد

 

 

مـ ﯽ گـــویَنـــد دُنیـــآ بـ ﯽوَفـــآستــ ـ... 
اَمّـــآ ...
قَـــدرَش رآ بـدآنیــــد ...

مَـــטּ دُنیـــآﮮ بـ ﯽ وَفـــآ تَـرﮮ هَــم دآشتَـــمـــ...!!

 

 

 

مـــگر قلـــب ِ مــَטּ بـــُــــت بـــود .. ؟؟

كـــﮧ خـــُدآ بـــرآے شكستـــنش ,

تـــــــ ـ ــَُو رآ فـــرستــآد .. ؟؟

 

 

مـن با هَمهـ چیزَت کِــنآر آمَــدمــ

جُــز با هَــرزه ی کِــنآری اَتــــ


تو با هیــچ چــیز کِــنآر نیآمَــدی

جُــز کِــنآر گـُـذاشتَنَــمــ

[ پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391 ] [ 17:55 ] [ Angel ] [ ]

 

 

 

دلَمــــــــــــ یکـــــــ جاے دنج میخواهـــد...

جایـــــــــ غیر از این کنج تنهاے...

تا ادمیـــــــــ گاهی در ان آرامـــــــــَ بگیرد...

مثل اغوشــــــــــَ تو......

 

 

کاش نامت را با خط "بریل" مینوشتند!

 

صدا کردنت کافی نیست...

 

شکوه اسم تو را باید لمس کرد

 

 

 

 

 

خواستم خودمو گول بزنم

 

همه خاطراتم رو

 

انداختم یه گوشه ای و گفتم :

 

فراموش!!!!!

 

یه چیزی ته قلبم خندید و گفت :

 

یادمه!!!

 

 

 

ميداني ... !؟ به رويت نياوردم ... !
 از همان زماني كه جاي " تو " به " من " گفتي : " شما "
فهميدم
پاي " او " در ميان است ...
نه صدايش را نازك كرده بود
نه دستانش را آردي...
از كجا بايد به گرگ بودنش شك ميكردم؟؟
 

 

 

 

 امروز باز هم پستچی محله مان نیامد

یا

باید

خانه مان را عوض کنیم

یا

پستچی را

تو که هر روز برایم نامه مینویسی

مگه نه؟

 

 

 

هنوز . . .

نمیدانم . . .

اینجا چه فصلی است. . .

که من . . . کال مانده ام و به تو. . . نمیرسم. . .. !

 

 

دلواپس من نباش

عذاب وجدان هم نگیر

دیگه تنها نیستم....

غم نبودنت همیشه با منه با خیال راحت به بی وفاییت برس..

 

 

 

چه کلمه مظلومــــی است

 

" قسمت "

 

تمــام تقصـــیرهــــای مــا را به عهده می گیـــرد!!!!!..........

 

 

 

[ شنبه هشتم بهمن 1390 ] [ 21:31 ] [ Angel ] [ ]

 

 

هر چند نمی‌دانم خواب‌هایت را با که شریک می‌شوی

 اما هنوز ، شریک تمام بی‌خوابی‌های من، تویی

 

 

 

هیچکس، بر نیمکت پارک به تنهایی نمی‌نشیند،

یا یار در بر است، یا یاد یار در سر...!

 

 

گاهی دلم می خواهد

... وحشیانه غرورت را
پاره کنم!
قلبت
را در مشتم بگیرم
و
بفشارم
.
تا حال مرا لحظه ایی بفهمی...!

 

 

 

 

یکی بیاید
دست این خاطره ها را بگیرد

ببرد گردش ..
کلافه کرده اند مرا،
بس که نق می زنند به جانم ..

 

 

من گمان می کردم
رفتنت ممکن نیست ..
رفتنت ممکن شد
حال
باورش ممکن نیست

 

 

 

 

نگران اشــــــک‌هايم نباش ! از لبخــــــــندم بتــــــرس که معنايش
اشک‌هاي فــــــــرداي توست

 

 

چه‌قدر تنهاست
شاعری که عاشقانه‌هاش
دست به دست می‌روند
به دست تو اما،
نمی‌رسند

 

 

آدمیزاد....

غرورش را خیلی دوست دارد،

اگر داشته باشد،

آن را از او نگیرید...

حتی به امانت نبرید...

ضربه ای هم نزنیدش،

چه رسد به شکستن یا له کردن!

آدمی غرورش را خیلی زیاد، شاید بیشتر از تمام داشته هایش، دوست

می دارد؛

حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر

دوستت دارد!

و این را بفهم آدمیزاد

 

 

 

حرف دلت رو همین امروز بزن !

اگر امروز گفتی..... اسمش "حرف ِ دلِ"،اگر نگفتی ...

فردا میشه "" درد دل

 

 

 

دنیای اطرافمان را با "پرده ی سینما" اشتباه

 

 گرفته ایم

 

یكی فراموش میشود

 

یكی خاموش میشود

 

یكی میمیرد
.
... .
.
.

 

.ما تماشا میكنیم

 

[ چهارشنبه پنجم بهمن 1390 ] [ 0:11 ] [ Angel ] [ ]

 

هِـِی "راه" اومــَدم باهاتــ ، هِــی "هــــــا ر" شدی با مـَن . . .

مـیگنــــ ســگـ اگــه بـفــهمـهـ یکــیـ دوســــشـ دارهـ با وفـــــــــــــا مـیـشهـ

ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــی

آدمـــــــــ اگــه بـفـهـمـهـ یکـــیـ دوســـشـــ دارهـ  هـــــــــــــــــار مـیـشـهـ

 

 

 

 

درد مــ ـن اینـ استـ کهـ هر روز از خودمـ میپرسمـ:   

 مگـ ـر خودشـ مـــرآ انتخآبـ نکرد

 

 

 


 

بعضے ها رو باید از تو رویات بڪشے بیرون و

محڪم بغلش ڪنے،

بعد آروم در گوشش بگے :

آخه تو چرا واقعے نیستے لامّصبـْ. . . !!؟؟

 

 

 

 

 

التمـــــاس مال دیـــــروز بود ...

 مال وقتــــی که بچـــــه بودیم ...

 امـــــــروز ...

می خواهی بـــــری ؟!

 خداحـــــافظ ...!! 

فقط همیــــــــــــن...

 

 

 

 

 

+حواستــــ بهــ دلتــــ باشــد، آنــــ را هــر جاییــــ نگــذار ...

ایــنـــــ روزهـــا دلــــ را میــــ دزدنـــــد...

بعـــد کهــ بهـــ دردشـانــــ نــــخـــورد

جـــایـــــ صنـــدوقِـــــــ پستــــــ آنــــــ را در سطــلـــــ آشــغالـــــ میـــــ انـدازنــــد...

 و تــــو خـوبـــــ میـــــ دانـیـــــ دلیـــــــ کـهـــ المــثنیـــــ شــــد

دیــــگــــــر دلــــــــــــــــ نمیـــــ شـــود....

 

 

 

خستـــــــه امــــــ از تکـــرار شـــنیدنــــــــ: مــواظــبـــــ خــودتـــــــ باشـــــــ

تـــو اگــــر نگـــرانـــــــ حـالـــــــ مـنـــــ بــودیــــ کـهـ نمیــــ رفــتیــــــــ... 

میــمانـــــــدیــــــــــــــــــــ

 گاهــــــــــــی فـــقــطــــــ... بــا یکــــــ نگــاهــــــــــــ...

 با یکــــــ نفـــــــــســـــ شـــایــــد

 مواظبــمـــــ بــــــــــــودیـــــ

پســـــــ بگـــــــــــذار و بگــــــــــذر...

 

 

 

+منــــــــــ بهــ نـبـودنـهـایـتـــــــــــ عـادتـــــــ کـرده امـــــــ

روزیـــــــــ اگـــر بـاشیـــــــــ
دلـــمـــــ یـکهـــــ مـیـخـورد...!

 

 

 

هـیســــــــــــــــ.........
سـاکـتــــــــــــــــ.......
یکــــــ کفـــــــــــ مـرتـبـــــــــــــــ...

بهــــ افـتـخارهــــــــــــ رفـتـنـشـــــــــــ بـزنـیــــــــــــد.......

چهــــ بـا احـسـاســـــــ مـنـــو گـذاشــتــــــــــــ و رفــــتـــــــــــــــــ

 

 

 

چـقـــدر تـهـوعــــــــ آورهــــــــ

وقـتـیــــــ یـکـیـــــــــ ادایـــــــــ عـاشـقــا را براتـــــــ در مـیـارهـــــــــــ

در صـورتـیـــــــــ کـهــــ تــو مـیـدونـیــــــــــ تــو مـغـــــــــــــــز خـرابـشـــــــــ چـیــــ مـیـــ گــــذره

 فـقـطـــــــــ بـایـــد یـــکـــــــــ لـبـخـنـــد مـســـخـــرهــــــ بــزنـــیـــــــــــــ

 

 

 

 خـیلـیـــــــ دلـمــــ مـیـــخواد واسهــــ یـکبــــار هـمـــــ کـهــ شدهــــ بـبـیـنـمتــــــ

.

.

.

 دسـتــــ بـذارمـــــ رو شــونـتــــ بـگمــــ ایـنــــ هـمـونـیـــهــــ کهـــ قـولشــــ قولــــ نـیستــــــ ،

هـمـهــــ حـرفـشــــ چـــــــــرتــــ و پـــرتــهــــــــــ...

 

 

 بــهـشـــــ اعــــــــــتمـــاد نـکـنیـنـــــــــــ...!

 

 

 

شبهــــــا بالشــمـــــ را در آغوشــمــــ آنـقـــدر فـشـــار میــــ دهمــــ....

کهــ نفســـــ کشیــدنـــــ هـایمــــ سـختــــــ میـــ شـــود

نمیـــــ دانمـــــــــ!!

شایـــــــد...

میــــ خواهــــمـــ نفســــــــ هـایـــــ دلتـــنگیــــ امــــ را خـفهـــــ کـنمــــــــــ!

امـــا حیفــــــــــــــــ!!

هــوســـــــــ هــــرزگیــــــــــ در آغـوشـتــــــــ لـحظهــــ ایــــ رهـــایمــــ نمیــــ کنــــــــد!

 

 

 

 

 

 

بیمــاری سَختــی گرفتــــه ام

 نامَشــ تنهایــی استـــ

 دَرد عَجیبـــی دارد

 مدامــ از درد بــه خودَمـــ مــی پیچَــم

 بــه سُـراغ هَـر طبیــبـی مــیروَم سَختــــ مــی گریــزَد

 از دَستــ زَدنــ بــه آنــ از دَرمانَشـ !!!!

 گویــی تَرس دارَد از سرایَتــ اینــ ناشنـاختـــه

 سُــرفـه کــه میکنَــم

 تمامــ درد ها و غصـه هایَــم مـی پاشَــد روی دستمال

 اینـ لختــه لختـه ها خونــ نیستـ

 ذَره ذره ی وجــودَمــ استــــ

 نوازشَــم کنــــ

 نتــرس ....

 بــه خدا تنهایــَـم واگیــر نَدارد....

 

 

 

 

 

 

چقــــدر خوبـهـــ روزایــــــــ بـارونـیـــــــــــــــــــ

 

 مـــعلومــــ نـمیشهــــ منـتظــــر تاکســیـــــ هستیـــــ یــا آوارهـــ خـیابونــــ هـایـیـــــ

 

 بخــــــــــــار دهـــنتــهــــ یا دود ســــــــــــیگـار

 

 رویـــــــــــ گـونهــــ هـاتــــــــــــ اشـکهــــــــــــ یـا دونهـــــــــ هایــــــ بــارونـــــــــــــــ

 

  

 

 

[ جمعه سی ام دی 1390 ] [ 15:17 ] [ Angel ] [ ]

 

قانون زندگی چقدر عجیبه

تا مریض نشی کسی برات گل نمیاره

تا گریه نکنی کسی نوازشت نمیکنه

تا فریاد نکشی کسی به طرفت برنمیگرده

تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمیاد

و تا وقتی نمیری کسی تورو نمی بخشه

 

 


 
 
 

نیمه گمشده  را بیخیال شو لطفا ، اگر سهم تو بود که گم نمی شد

” نیمه پیدا شده ” را دریاب !

 

 

 

 

 

در یک رابطه دو نفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند؛

 حتما یکیشون تمام حرفای دلشو نمیگه...(شکسپیر)

 

 

 

 

آنقــــدر، فریـــاد هایــــم را، سکــــوت کرده ام

 که اگـــــر، به چشمـــانم بنگرید

 کـــــر میشوید.....!

 

 

 

 

چی شد سیگاری شدی؟


یه شب بارون میومد, خیلی تنها بودم


چی شد که ترک کردی؟


یه شب بارون میومد ,دیگه تنها نبودم

 

چی شد الکلی شدی و سیگار و دوباره شروع کردی؟


یه شب بارون میومد,دوباره تنها شدم


چی شد آوردنت اینجا بستریت کردن؟


یه شب بارون میومد ,خیلی تنها بودم


تو خیابون دیدمش,اون دیگه تنها نبود.........

 

 

 

 

چه زیبا گفتم دوستت دارم

و چه صادقانه پذیرفتی !

چه فریبنده آغوشم برایت باز شد!


چه ابلهانه با تو خوش بودم...!

چه کودکانه همه چیزم شدی!

چه زود بخاطر یک کلمه مرا ترک کردی!

چه ناجوانمردانه نیازمندت شدم!


چه حقیرانه واژه ی غریبه خداحافظی به من امد!

چه بی رحمانه سوختم!...

 

ولی هنوز هم دوستت دارم

 

 

 

 

[ جمعه بیست و سوم دی 1390 ] [ 0:56 ] [ Angel ] [ ]

خبري ازت نبوده خيلي بي تاب تو بودم
اومدم سراغت اما پره گريه شد وجودم

خيلي دلتنگ تو بودم گل مهربون و نازم
نميدونم چرا اينجام يا اصلا چم شده بازم

اون همه قول و قرارو اومدم يادت بيارم
اما انگار ديگه راهي واسه برگشتن ندارم

اينجا گل بارونه امشب چه قد اين فضا غريبه
چرا من هيچي نميگم چرا ميخندم عجيبه

آخه مجبورم بخندم کسي اشکامو نبينه
حالا کو تا باورم شه سرنوشته من همينه

به نظر مياد که امشب از قلم افتاده باشم
ارزوم بود که من امشب پيش تو وايساده باشم

چه لباس هاي قشنگي بهت مياد چقدر عزيزم
تو ميخندي و من از دور دارم اشکامو ميريزم

خوش سليقه هم که بودي اره بهتر از من اونه
سرتره ازم ميدونم اون که ميخواستي همونه

تازه فهيدم حسودم دست تو تو دست اونه
اي خدا انگاري اونم نقطه ضعف مو ميدونه

حالا تو دست تو حلقست دست اون حلقه تو دستات
يا من اشتباه ميبينم يا دروغ بود همه حرفات

بله رو بگو گل من تو ازم خيري نديدي
ارزوم بود که ببينم تو تورختاي سفيدي

حالا هر دو حلقه داريم تو تودستت من تو چشمام
تو زدي من اما موندم زيره قولت روي حرفام

برو خوشبخت شي عزيزم تو ازم خيري نديدي
ارزوم بود که ببينم تو تورختاي سفيدي

بله رو بگو گل من بگو و شرش بکن
من وزندگي بي تو باورم نميشه اصلا

داره سردم ميشه کم کم خيسه از اشکام لباسام
همه گريه هامو کردم اشکي نمونده واسم

ميزنم بيرون از اينجا بله رو ميگي نباشم
ميرم اون بيرون يه گوشه دست به دامن خدا شم

بله رو گفتي تموم شد ديگه اين آخره کاره
هي ميخوام بگم مبارک ولي بغضم نميذاره

هق هقم تبريک من بود من واسه تو گريه کردم
قطره قطره هاي اشکو به تو امشب هديه کردم

امشب تو جشنت عزيزم نميدوني چي کشيدم
اما کاش اشکام نبودن تو رو باز بهتر ميديدم

ديگه چشمام نميبينه دستم هم نمينويسه
دل خوشيم همين يه نامست گر چه اينم خيسه خيسه

اخرين جمله نامم اينه از ته وجودم
برو خوشبخت شي عزيزم خيلي عاشق تو بودم
 
 
 
 
 
خنده ام میگیرد

وقتی پس از مدت ها بی خبری

بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری

میگویی : دلم برایت تنگ است ...

یا مرا به بازی گرفته ای

یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی....

دلتنگی ات ارزانی خودت ...
 
 
 
 

قانونمندی

یعنی

دل ببندی و بعد

مطابق قوانین کیفری

زمان داری تا

آماده ی دل کندن شوی!

چون تبصره این است:

تو همیشه باید تنها بمانی

 

 

ای كاش! آنهايي كه ما را از دوستي با جنس مخالف با آتش جهنم مي هراسانند،

بدانند كه ميدانيم نمازشان هم به اميد همخوابي با حوريان بهشت است

 

 

بارآخر من ورق را با دلم برُ می زنم

باردیگر حکم کنُ ، اما نه بي دل ... !!!

با دلت ،‌دل حكم كن !!

هركه دل دارد بيندازد وسط

تا همه دلهايشان را رو كنند

دل كه روي دل بيفتد ،‌عشق حاكم مي شود

پس به حكم عشق بازي ،‌اي دلا رو كن دلی

دل نداري برُ بزن انديشه را

حكم لازم ... !!!

 دل سپردن ،‌دل گرفتن هردو لازم

 

 

 

می پرسی:چه کار می کنی؟

می گویم:به آینده فکر میکنم!

می گویی:آینده؟

می گویم:

آ : آری،کاش

ی : یک بار

ن : نشان بدهی

د : دوستم داری

ه : همین!!!

 

 

 

[ جمعه بیست و سوم دی 1390 ] [ 0:51 ] [ Angel ] [ ]

خـُداونــــــــدا . . .

جـای سوره اے به نـام " عــِشق " در قرآنت خالے است. . .

کـﮧ اینگونه آغاز شَود :

(وقــَسم به روزے كه قــَلبت را میشكنند و جز خـُدایت مَرهمے نخواهے یافت )
 
 
 
 
 
 

راستـش را بگو

نکند تو همان “این نیـز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

 

 

 

 

 

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند

می گویند حساسیت فصلی است

آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم

 

دعا ميكنم كه بدوني كه هروقت باهات قهرميكنم

دارم فريـــــــــــــــــــاد ميزنم كه دستمو محكمتر بگير

 

 

 

یکی از بدترین ظلم هایی که "عطرها" و "آهنگها" به ما میکنن اینه که

بدون اجازه گرفتن 

هـُــــلمون میدن وسط خاطرات

 

 

 

 

زن که باشی درباره‌ات قضاوت می‌کنند؛ در باره‌ی لبخندت که بی‌ریا نثار هر احمقی کردی در...باره‌ی زیبایی‌ات ......که دست خودت نبوده و نیست درباره‌ی تارهای مویت که بی‌خیال از نگاه شک‌آلوده‌ی احمق‌ها از روسری بیرون ریخته‌اند درباره‌ی روحت، جسمت درباره‌ی تو و زن بودنت، عشقت، همسرت قضاوت می‌کنند تو نترس و زن بمان احمق‌ها همیشه زیادند نترس از تهمت دیوانه‌
 
 
 
دلتنگی

عین آتش زیر خاکستر است

گاهی فکر میکنی تمام شده
...
اما یک دفعه

همه ات را آتش میزند
 
 
 
 
 
از همان روز اول که آمدی


بوی رفتــــن میدادی


نگو نه که


دسته ی چمدانت را مُحکم تر از دستان من گرفته بودی

 

 

 
 
[ جمعه بیست و سوم دی 1390 ] [ 0:47 ] [ Angel ] [ ]

آنكه دستش را اينقدر محكم گرفته اي
ديروز عاشق من بود
دستانت را خسته نكن
محكم يا آرام

فردا تو هم تنهايی.............

 

 

....

 

                     دست از پا خطا کنی تعویض میشوی ،

 

 همین حوالی کسی شبیه توست ..."

 

 این است پیام ِ 

 

عشق های امروزی!

 

 

 

 

 

 

 

جز موهای سفید، دستهای لرزان و صورت چروكیده‌ات؟

كاش میشد از همین حالا مثل تو شد................... ...

وقتی قرار است آنوقت كه‌ احتیاج دارم نباشند بگذار از همین حالا نباشند.........!!!!

 

 

 

 

                                                 آنچه تو بی پروا از آن گذشتی

        تمام دار و ندار من بود...

                 و آنچه من با دنیایی از حسرت از آن گذشتم

                                     غروب لحظه هایم...........

 

[ چهارشنبه بیست و یکم دی 1390 ] [ 1:24 ] [ Angel ] [ ]

من دیگر به هیچ چیز مردان اعتقاد ندارم جز به

یکپارچگیشان در نامردی.

 

 

 

 

کم طاقتی عادت ان روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجیب صبور شده ای.

 

 

 

 

تو شنیدی عشق تو را در دل خود دادم جا

بشکستی قلبم را آه از تو

تو از دل من بگذشتی

به رفیقم پیوستی

به کنارش بنشستی

آه از تو

 

 

 

 

 

[ سه شنبه ششم دی 1390 ] [ 22:37 ] [ Angel ] [ ]

 

 

 

می دانم نمیشود عاشقت نبود

نمیشود از تو دست کشید

نمیشود تو باشی و به تو فکر نکنم

مثل فکر کردن به اولین بوسه

اولین هماغوشی

اولین گناه

و من مدام به تو بگویم

که به من بگو دوستت دارم

و تو مدام طفره بروی!

و در این گیر و دار

اگر بدانم ذره ای دوستم داری

میتوانم خیلی چیزها را به تو ثابت کنم

بگویم که همیشه تظاهر می کرده ام

تظاهر می کردم که گرفتارت نشده ام

اسیرت نشده ام

من از همان اولین بار

از همان اولین بوسه

اولین هماغوشی

گرفتارت شدم

اسیرت شدم

عاشقت شدم.

***

 

  

قرار بود تا ابد با هم باشیم

دوست باشیم

دوست باشیم

چه حرف های قشنگی که برای هم نزدیم

چه عکس هایی که برای هم نفرستادیم

خیلی زیبا بود همه چیز

و من هم خیلی ساده

ساده همه چیز را باور می کردم

نمی دونم اونم این طوری بود یا نه ؟

این طور که نشون می داد

اوای مهربانش این را می گفت

باور کنید باور کرده بودم

مهرش روی دلم پرواز می کرد

شب ها با هم راز می گفتیم

منتظر من بود

مثل این که در کنارم هست

گرمی وجودش را احساس می کردم

با تمام وجودم دوستش داشتم

یه دفعه و یه باره گذاشت و رفت

من خودمم نفهیدم چرا ؟

نمی دونم اصلا چرا این طوری کرد

چرا امد و چرا رفت

قرار بود تا ابد با هم دوست باشیم

این دوستیمان به عمر بهار هم نپایید

بهانه ایی شد و رفت

بهانه ایی که از قبل هم بود

و می دونست که بود

من که نفهمیدم

می گفت باهات خیلی کار دارم

هستی؟ می گفتم هستم

می گفت عقل را بیشتر دوست داری یا عشق را

می گفتم عشق را

حالا نمی دانم چی شد

دوستم چی شد اون قرار و مدار ها

چی شد اون دوستی ابدی

کجا رفت ان داستان ها

وهم و خیال بود

بی راهه بود

چی بود

من ساده بودم

عشقی نبود چی بود ؟

نه لبی به بوسه تر کردیم

نه دلی را به گرمی دادیم

وهم و خیال بود داستان بود

 

 

 

دیدی تا حالا اگر کسی رو دوست داشته باشی دلت نمیاد اذیتش کنی؟

دلت نمیاد شیشه دلش رو با سنگ زخم زبون بشکنی؟

دلت نمیاد ازش پیش خدا شکایت کنی حتی اگر بره و همه چیزو با خودش ببره...

حتی اگر از اون فقط های های گریه ی شبانت بمونه و عطر آخرین نگاهش...

حتی اگر بعد از رفتنش پیچک دلت به شاخه نازک تنهایی تکیه کنه دیدی؟

هر گوشه و کنار شهر هر وقت کسی از کنارت رد میشه که بوی عطرش رو میده چه حالی میشی؟

بر میگردی و به اون رهگذر نگاه میکنی تا مطمئن بشی خودش نبوده ........

 

 تقصیر تو نبود!!!


خودم نخواستم چراغ ِ قدیمی خاطره ها،


خاموش شود !!!!


خودم شعرهای شبانه اشك را،


فراموش نكردم!!!


خودم كنار ِ آرزوی آمدنت اردو زدم!!!!


حالا نه گریه های من دینی بر گردن تو دارند،


نه تو چیزی بدهكار ِ دلتنگی ِ این همه ترانه ای!


خودم خواستم كه مثل زنبوری زرد،


بالهایم در كشاكش شهدها خسته شوند


و عسلهایم


صبحانه كسانی باشند،


كه هرگز ندیدمشان!!!!!!


تنها آرزوی ساده ام این بود،


كه در سفره صبحانه تو هم عسل باشد!!!!


كه هر از گاهی كنار برگهای كتابم بنشینی


و بعد از قرائت بارانها،


زیر لب بگویی:


«-یادت بخیر! نگهبان گریان خاطره های خاموش!»


همین جمله،


برای بند زدن شیشه شكسته این دل بی درمان،


كافی بود!


هنوز هم جای قدمهای تو،


بر چشم تمام ترانه هاست!


هنوز هم همنشین نام و امضای منی!


دیگر تنها دلخوشی ام،


همین هوای سرودن است!


همین شكفتن شعله!


همین تبلور بغض!!!!


به خدا هنوز هم از دیدن تو


در پس پرده باران بی امان،


شاد می شوم!

 

 

 

[ یکشنبه هفدهم مهر 1390 ] [ 18:48 ] [ Angel ] [ ]

بوسه هایت انار را می ترکاند!

نفس هایت سیب را می رساند!

آغوشت ابر را می باراند!

پاییز ترینی تو!..

 

 

 

 

تورا آرزو نخواهم کرد

هیچوقت!

تورالحظه ای خواهم پذیرفت که

خودت بیایی

بادل خود

نه باآرزوی من...!

 

 

قوي ترين زن جهان هم که باشي...


وقت هايي هست ...


که دستي بايد لمس ات کند...

تني ...


تنت را داغ کند...

و لبي...


طعم لبت را بچشد ...

مستقل ترين زن جهان هم که باشي...


وقت هايي هست...

که دلت پر ميزند براي کسي که برسد و بخواهد...


که آرام رانندگي کني ...

و شام ات را نخورده روي ميز نگذاري و بروي...

مسافرترين زن دنيا هم ...


دست خطي مي خواهد که بنويسد برايش...

" زود برگرد "...


طاقت دوري ات را ندارم...

 

 

خیال کردی وقتی به همراه دیگری از کنارم می گذری ...

دنیا به آخر می رسد ؟

نه !

دنیایت من بودم که به آخر رسیدم و تو اکنون هیچ نیستی !!!!!

 

 

 

 • چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شيرين ترين لحظات زندگيش راسپری میکنند 
 •  

 • خدايا ! کودکان گل فروش را مي بيني ؟ مردان خانه به دوش... دخترکان تن فروش ... مادران سياه پوش... واعظان دين فروش ... محرابهاي فرش پوش... پسران کليه فروش ... همه را مي بيني و باز هم براي قضا شدن نمازمان خط و نشان مي کشی؟؟

 •  

   

   

   

  [ یکشنبه هفدهم مهر 1390 ] [ 18:44 ] [ Angel ] [ ]